קווי שדה במרחב

 

שאלה מאבחנת:

בתרשים מתואר שדה חשמלי סביב מטען נקודתי. האם קיימים קווי שדה הניצבים לדף? נמק.

תשובה: קיימים קווי שדה בכל הכיוונים. בכל נקודה סביב המטען הנקודתי קיים שדה חשמלי.

תשובה שגויה: לא.

קשיים נוספים