קווי השדה וכיוון תנועת מטען
תלמידים חושבים שקווי השדה מצביעים על כיוון תנועת מטען.

 

שאלה מאבחנת:

בתרשים מתואר שדה חשמלי. מה יהיה כיוון תנועתו של מטען נקודתי שלילי שיוצב בנקודה A?נמק את קביעתך. מה יהיה כיוון תנועתו של מטען נקודתי חיובי שיוצב בנקודה זו?

תשובה: כיוון התנועה ההתחלתי של המטען החיובי יהיה בכיוון המשיק לקו השדה ימינה ושל מטען שלילי בכיוון המשיק לקו השדה שמאלה.

תשובה שגויה: הכיוון הוא לאורך קו השדה.

קשיים נוספים