קווי השדה ומסלול תנועת מטענים
תלמידים חושבים שמטענים נעים לאורך קווי השדה.

 

שאלה מאבחנת:

בתרשים מתואר שדה חשמלי. תארמסלול מקורב של ממטען נקודתי חיובי המתחיל ממהירות 0, שיוצב בנקודה A הנמצאת על האנך האמצעי לקו המקשר בין שני המטענים. נמק.

תשובה: המטען יתחיל את תנועתו בכיוון המשיק לקו השדה, שמאלה (בהמשך ינוע לאורך מסלול מורכב למדי).

תשובה שגויה: הוא ינוע על קו השדה עליו הוא משורטט ובכיוון השדה המסומן עליו.

קשיים נוספים