היכן קיים השדה?
תלמידים חושבים ששדה קיים רק בנקודות בהן נמצא מטען.

 

שאלה מאבחנת:

בתרשים נתונים שני מטענים נקודתיים: q1ו q2  הנמצאים בנקודות A ו-B. האם בנקודה A קיים שדה חשמלי? האם בנקודה B קיים שדה חשמלי? האם בנקודה C קיים שדה חשמלי? נמק כל קביעה.

 

תשובה: בכל הנקודות המוזכרות קיים שדה חשמלי.

תשובה שגויה: בנקודה C לא קיים שדה חשמלי.

קשיים נוספים