מספר קווי השדה הוא סופי
תלמידים מאמינים שמספר קווי השדה הוא סופי

 

שאלה מאבחנת:

לפניך תיאור של השדה החשמלי סביב מטען נקודתי. האם קיימים קווי שדה נוספים במישור הדף? נמק את תשובתך.

תשובה: קיימים קווי שדה נוספים. קווי שדה הם תיאור גרפי ונבחר על ידינו. מספר קווי השדה וקנה מידה לצפיפותם נבחרים על ידינו.

תשובה שגויה: לא קיימים, כי קווי השדה הקיימים נתונים בשרטוט.

קשיים נוספים