קווי השדה החשמלי
תלמידים מאמינים שקווי שדה חשמלי הנוצרים ע"י מטענים, יכולים להתחיל בכל מקום, יכולים להיות קווים סגורים ויכולים להחתך.

 

שאלה מאבחנת:

בתרשים נתונים קווי שדה חשמלי בארבעה אזורים. הנח שאין מטען באזורים המתוארים. התייחס לכל תרשים וקבע האם השדה החשמלי המתואר בו הוא שדה אלקטרוסטטי אפשרי. נמק מדוע כן ומדוע לא.

תשובה: שדה חשמלי אלקטרוסטטי אפשרי מתואר בשרטוט b. שרטוט a לא יכול לתאר שדה חשמלי אלקטרוסטטי , כי יוצא שאותו  מטען הוא גם חיובי וגם שלילי. בשרטוט c חלק מקווי השדה אינו יוצא משום מטען. שרטוט d אינו יכול לתאר שדה אלקטרוסטטי כיקווי השדה אינם מתחילים במטען, אינם מסתיימים במטען והם קווים סגורים. בשרטוט e קווי השדה נחתכים.

רק בשרטוט b קווי השדה מתחילים במטען ומסתיימים במטען.

תשובה שגויה: כל התרשימים יתכנו. 

 

קשיים נוספים