כיוון השדה החשמלי וכיוון הכוח החשמלי
תלמידים מבלבלים בין כיוון השדה החשמלי לבין כיוון הכוח החשמלי.

 

שאלה מאבחנת:

על מטען שלילי הנמצא בשדה חשמלי פועל כוח חשמלי בכיוון ימין. מה כיוון השדה החשמלי?

תשובה: כיוון השדה החשמלי הוא שמאלה.

תשובה שגויה: הכיוון הוא ימינה כמו כיוון הכוח.

קשיים נוספים