השדה החשמלי והכוח החשמלי
תלמידים חושבים שהשדה החשמלי והכוח החשמלי הם אותו מושג.

 

שאלה מאבחנת:

גודל הכוח החשמלי הפועל על מטען בודק (מטענו קטן מאוד ביחס למטען יוצר השדה) במרחק מסוים ממטען נקודתי הוא F. עתה משתמשים במטען בודק שמטענו הוא מחצית ממטענו של המטען הבודק הקודם. מה יהיה עתה גודל הכוח החשמלי שיפעל על המטען הבודק? אם עוצמת השדה במקרה הראשון הייתה E, מה תהיה עוצמת השדה החשמלי עתה?

תשובה: הכוח יהיה מחצית מהכוח במקרה הראשון והשדה יישאר ללא שינוי.

תשובה שגויה: הן הכוח והן השדה החשמלי הםמחצית מערכם המקורי.

קשיים נוספים