אבחון קשיים

לנוחותכם גם  ... השדה החשמלי, שאלות הבנה - גרסה למורה

 

לנוחותכם גם  ... השדה החשמלי, שאלות הבנה - גירסת תלמיד

 

 

השדה החשמלי והכוח החשמלי

תלמידים חושבים שהשדה החשמלי והכוח החשמלי הם אותו מושג.

כיוון השדה החשמלי וכיוון הכוח החשמלי

תלמידים מבלבלים בין כיוון השדה החשמלי לבין כיוון הכוח החשמלי.

קווי השדה החשמלי

תלמידים מאמינים שקווי שדה חשמלי הנוצרים ע"י מטענים, יכולים להתחיל בכל מקום, יכולים להיות קווים סגורים ויכולים להחתך.

מספר קווי השדה הוא סופי

תלמידים מאמינים שמספר קווי השדה הוא סופי

היכן קיים השדה?

תלמידים חושבים ששדה קיים רק בנקודות בהן נמצא מטען.

קווי השדה ומסלול תנועת מטענים

תלמידים חושבים שמטענים נעים לאורך קווי השדה.

קווי השדה וכיוון תנועת מטען

תלמידים חושבים שקווי השדה מצביעים על כיוון תנועת מטען.

קווי שדה במרחב

התלמידים מאמינים שקווי שדה קיימים רק בשני ממדים.

קווי שדה הם דבר ממשי

התלמידים מאמינים שקווי שדה הם דבר ממשי

כוח חשמלי פועל על מטען הנמצא על קו שדה חשמלי

התלמידים מאמינים שכוח חשמלי פועל על מטען רק כשהוא נמצא על קו שדה חשמלי

ההשפעה של הכנסת מטענים נוספים על השדה החשמלי

תלמידים מאמינים שהשדה אינו משתנה עם הכנסת מטענים נוספים לאזור בו הוא קיים
  1. לעמוד הבא