קו שדה חשמלי

קו שוקטור השדה החשמלי בכל נקודה עליו משיק לו.

הגדרות נוספות