יחידות השדה החשמלי

ניוטון לקולון וכן וולט למטר

הגדרות נוספות