הגדרה מילולית

כשעל מטען המצוי בנקודה במרחב פועל כוח חשמלי, אומרים שבנקודה קיים שדה חשמלי.
השדה החשמלי הוא וקטור.
כיוונו של וקטור השדה החשמלי בנקודה מסוימת נקבע ככיוונו של הכוח החשמלי שיפעל על מטען נקודתי חיובי שיוצב בנקודה זו.
גודל השדה החשמלי הוא כגודל הכוח הפועל על יחידת מטען.
שדה חשמלי אלקטרוסטטי הוא שדה חשמלי שנוצר על ידי מטענים חשמליים הקבועים במקומם.
שדה חשמלי היקפי (רוטציוני) נוצר על ידי שדה מגנטי המשתנה עם הזמן.

הגדרות נוספות