טעינה ופריקה של קבל

התדריך מופיע גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שניתן להפנות תלמידים אליו לעבודה באופן עצמאי, גם בבית.

תיאור ההדמיה

בהדמיה מעגל טעינה או מעגל פריקה הנקבע לפי מצב המפסק. המתח שמספק מקור המתח ניתן לבחירה. המעגל מורכב מקבל בעל קיבול של 100 מיקרופרד ונגד בעל התנגדות של 100 קילואוהם. מעל למעגל מופיעה מערכת צירים בה מוצגים המתח על הקבל והזרם במעגל, כפונקציה של הזמן בזמן אמת. בנוסף לכך ליד כל רכיב אפשר לקרוא את המתח עליו בכל רגע (בוולט) וכן את הזרם במעגל (במיקרואמפר). כל מדידה ניתנת להקפאה לצורך רישום נתונים ולחידוש מהמקום ממנו הופסקה. ניתן להחליף את ערכי הקבל, הנגד ומקור המתח ע"י בחירת ערכם בחלון המתאים לכך בראש ההדמיה ולחיצה על לחיץ update.

 לכניסה להדמיה לחץ כאן.

לפניך שני דפי עבודה שנכתבו לעבודה בעזרת הדמיה זו.

  טעינה ופריקה של קבל, שולי קפון, תיכון חוגים חיפה
  טעינה של קבל ע"פ הניסוי שבספר "לקט ניסויים" מאת דוד זינגר. ערכה: זהורית קאפח