סרטונים ואנימציות
טעינה ופריקה של קבל

טעינה ופריקה של קבל

תנועת חלקיק טעון בין לוחות קבל

תנועת חלקיק טעון בין לוחות קבל

דף עבודה המלווה הדמיה

סרטונים מאתר שיעור חופשי - הפוטנציאל החשמלי

שיעור פתוח הוא מאגר סרטונים לימודיים שמשתמשים יוצרים, המאורגן לפי תוכנית הלימודים בישראל

סרטונים מאתר שיעור חופשי - קיבול וקבלים

שיעור פתוח הוא מאגר סרטונים לימודיים שמשתמשים יוצרים, המאורגן לפי תוכנית הלימודים בישראל