הכדור המקפץ
הכדור המקפץ

דף עבודה המלווה בסרטון

תאור הפעילות

הניסוי מתאר תנועה של כדור טעון הנמצא בין לוחות קבל. דף העבודה ינחה אותך בניתוח ובהבנת סרטון זה. מדי פעם תתבקש לעצור את הסרטון ולענות על שאלות. באפשרותך לעצור את הסרטון על-ידי לחיצה על עכבר שמאל המוצב על כפתור ה play. לחיצה נוספת על עכבר שמאל תפעיל שוב את הסרטון מהנקודה שבה עצרת אותו. לחיצה על עכבר שמאל המוצב על כפתור stop תחזיר את הסרטון להתחלה. שעון הממוקם מתחת לחלון תצוגת הסרטון מציג את משך הזמן שחלף מתחילת הניסוי.

אפיון הפעילות

בהיבט הסילבוס
אלקטרומגנטיות, חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי:
  1.1 תופעות חשמליות
    - טעינה על ידי מגע

אלקטרומגנטיות, פוטנציאל חשמלי, קיבול וקבלים:
  2.1 פוטנציאל והפרש פוטנציאלים
    - הקשר בין הפרש פוטנציאלים ושדה חשמלי
    - האצה של מטענים על ידי שדות חשמליים

בהיבט דידקטי
1. קישור בין המושגים - טעינה על ידי מגע, פוטנציאל, הפרש פוטנציאלים, שדה חשמלי וכוח חשמלי.
2. נתוח תנועת חלקיק טעון בין לוחות קבל
3. הדגמת הקשר בין הפרש פוטנציאלים לבין עוצמת השדה החשמלי באיזור השורר בין לוחות הקבל

הערות והמלצות דידקטיות

1. פעילות זו הינה פעילות להרחבה, העמקה וקישור בין  הנושא של טעינה על ידי מגע ובין הנושא של תנועת חלקיק טעון בשדה חשמלי. ניתן להציע לתלמידים לבצע את הפעילות בבית ולקיים דיון  מסכם בכיתה.
2. משך הזמן הדרוש לפעילות הוא  90 דקות
3. יש להדגיש שבפעילות זו כוח הכובד אינו זניח ולהסביר מהם התנאים בהם מותר להזניח את כוח הכובד.
4. מומלץ לבקש מן התלמידים להסביר באופן מילולי את השלבים השונים בסיטואציה: המצב שבו הכדור מונח על הלוח התחתון, תנועת הכדור כלפי מעלה, המגע עם הלוח העליון והתנועה כלפי מטה.  בהסברים אלה, כדאי שהתלמידים יציגו את הדמיון ואת השוני  בארבעת השלבים השונים (למשל במטען הכדור, בעוצמת השדה החשמלי, בתאוצת הכדור)
5. כדאי לעודד את התלמידים לשלב בהסבריהם את המושגים טעינה על ידי מגע, פוטנציאל, הפרש פוטנציאלים, שדה חשמלי וכוח חשמלי
6. מומלץ להדגיש ולהסביר שאופי התנועה של הכדור אינו מושפע מקוטביות הלוחות.

הערות והמלצות טכניות

הפעילות מבוססת על עבודה בסביבת תוכנת ניתוח הוידאו VideoExp. ניתן להתקין אותה מהדיסק הנלווה לספר "מכניקה ניוטונית-פעילויות".

  לנוחותכם דף זה גם כקובץ word הכולל את דף העבודה

דפי עבודה נוספים