אוסף שאלות

 
מורים ממליצים למורים.
שימו לב!
זהו שירות שאנו מציעים לכם, ולכן איננו עורכים את החומרים ואנו מביאים אותם כלשונם, כפי שהועברו  לפירסום.
 
 

לקט תרגילי חזרה באלקטרוסטטיקה

מאת ולדימיר בודיק

בכל תת-נושא באים התרגילים בזוגות, כאשר הניקוד בכל תרגיל הוא 33 נקודות. ניתן לחבר בעזרתם מבחנים לשני טורים ברמה דומה.
חשוב! בחלק מהתרגילים אין קשר בין הסעיפים.

טעינה ופריקה של קבל