הסימן והגודל היחסי של מטען

לכניסה ליישומון לחץ על התמונה.

תיאור
שני מטענים קבועים במקומם (מסומנים בשחור). ע"י לחיצה כפולה על עכבר שמאל ניתן לקבל קווי שדה העוברים דרך הנקודה בה הצבת את הסמן. לחץ על start  (צבוע בכחול) והעבר בצורה זו מספר קווי שדה. המתן בכל פעם עד שהקו הופך לכחול.

 
שאלה
על פי מפת קווי השדה החשמלי שיצרת קבע האם כל אחד מהמשפטים הבאים נכון או לא נכון ונמק קביעתך:

  • המטענים שווי סימן.
  • המטענים שווי גודל אך שוני סימן.
  • גודל המטען של (1) גדול מגודל המטען של (2).
  • גודל המטען של (2) גדול מגודל המטען של (1).

 דיון
כיוונו של השדה החשמלי נקבע ככיוון הכוח הפועל על מטען בוחן חיובי וגודלו של השדה מתבטא בצפיפות קווי השדה בקרבת המטען שיוצר את השדה.

1. האם כיוון קווי השדה יהיה אל מטען חיובי או ממנו? נמק.
2. האם גודלו של השדה החשמלי בנקודה נקבע על פי המטען הקרוב אל הנקודה או על פי כל המטענים המצויים בסביבת הנקודה?
3. האם מפת קווי השדה בקרבת שני מטענים נקודתיים תשתנה כשנכניס לאזור מטען נקודתי נוסף? נמק.

    לנוחותכם גם  ... לנוחותכם גם כקובץ

    יישומונים נוספים