כוחות בין מטענים חשמליים

לכניסה ליישומון לחץ על התמונה.

תיאור
מטען בלתי ידוע (כחול שמספרו (1)) נורה לאזור בו נמצאים ארבעה מטענים שאינם יכולים לנוע. ידוע שהמטען שצבעו אדום הוא מטען חיובי.  לחץ על start כדי להפעיל את האנימציה ועל pause כדי לעצור אותה (המלים צבועות בסגול). ייתכן גם חלקיק נייטרלי.

שאלות
1. קבע את סימני המטענים הבלתי ידועים. הסבר את קביעתך.
2. מה המשמעות של סימן המטען?


 דיון
גופים הטעונים במטענים שווי סימן דוחים זה את זה, ואלה הטעונים במטענים שוני סימן מושכים זה את זה.
 
1. הסבר כיצד השתמשת בחוקיות זו על מנת לקבוע את סימני המטענים.
2. אם המטענים השונים באנימציה היו יכולים לנוע, האם הם היו נעים או נשארים במקומם? נמק.
3. מטען מצוי בקרבת מספר מטענים אחרים. האם הוא מפעיל כוח על המטענים האחרים? מהם הגורמים אשר יקבעו את הכוח הפועל עליו? הסבר.

    לנוחותכם גם  ...לנוחותכם גם כקובץ

    יישומונים נוספים