שדה חשמלי וחוק קולון

 

לכניסה ליישומון לחץ על התמונה.

תיאור
נתון חלקיק טעון במטען בלתי ידוע, המפוזר בכל נפחו בצורה אחידה. החלקיק אינו יכול לנוע ממקומו. הוקטורים מצביעים בכיוון השדה החשמלי והצבע מראה על גודל השדה החשמלי. מרחק נמדד במטרים. ראשית הצירים היא במרכז החלקיק הטעון. ניתן ללחוץ על עכבר שמאלי ולגרור את מטען הבוחן (t) לכל מקום בשטח האנימציה כשהסמן על מטען הבוחן, וכן ניתן לראות את מקומו של מטען הבוחן בצדה השמאלי של האנימציה, בחלק התחתון (בצבע צהוב) באמצעות לחיצה על עכבר שמאלי. יש ללחוץ על start (בצבע סגול) כדי שאפשר יהיה לגרור את מטען הבוחן. בכל מקום בו ימצא מטען הבוחן יצוין גודל השדה החשמלי בנקודה זו.


שאלות
1. חשב את גודל המטען הנתון.
2. מה סימנו של המטען?
3. האם לחלקיק יש עודף או חוסר אלקטרונים? נמק.
4. חשב את מספר האלקטרונים העודפים או החסרים.

דיון
חוק קולון בהצגתו המתמטית קובע:

1. נסח את חוק קולון בצורה מילולית מבלי להשתמש במלים המייצגות את ארבע פעולות החשבון.
2. הגדר את גודל השדה החשמלי ואת כיוונו.
3. הראה כיצד הביטוי לגודל השדה החשמלי נובע מחוק קולון.
4. האם אתה מכיר כוח נוסף שהתנהגותו דומה לזו של הכוח החשמלי? פרט.

    לנוחותכם גם  ...לנוחותכם גם כקובץ

    יישומונים נוספים