שדה חשמלי של שני מטענים

לכניסה ליישומון לחץ על התמונה.

תיאור
שני מטענים נקודתיים קבועים במקומם (מסומנים בשחור). בסביבתם מצוי מטען בוחן (מסומן בירוק). ניתן ללחוץ על עכבר שמאלי כשהסמן על מטען הבוחן ולגרור אותו לנקודות שונות. בכל רגע ניתן לראות את וקטור הכוח השקול הפועל על מטען הבוחן ואת קווי השדה באזור המטענים הנתונים. גרור את מטען הבוחן לנקודות שונות וצפה בוקטור הכוח ובקווי השדה החשמלי. בצע את הפעולה עם מטענים שווי סימן ועם מטענים שוני סימן באמצעות לחיצה על Like charges  (מטענים שווי סימן) או על Unlike charges  (מטענים שוני סימן).

מיקרא

 המשך לאחר עצירה

play

 עצור

pause

 צעד אחד קדימה

<< step

צעד אחד אחורה

step>>

החזר מצב לראשיתו

reset

מטענים שווי סימן

Like charge

 מטענים שוני סימן

 Unlike charge

 זמן

time

שאלות
1. כמעט בכל הנקודות פועל כוח על מטען הבוחן. איזה כוח זה (חשמלי מגנטי, גרביטציוני) ומי מפעיל אותו?
2. אם נאפשר למטען הבוחן לנוע, האם הוא ינוע לאורך קווי השדה? אם כן, מדוע? אם לא, איך הוא ינוע? בדוק את תשובתך באמצעות לחיצה על כפתור ה-play.

 

דיון 
קו שדה הוא קו שהמשיק לו בכל נקודה מראה את קו הפעולה של הכוח השקול שיפעל על מטען בוחן שיוצב בנקודה זו.
 
1. הסבר על פי הנ"ל את כיוון תנועתו של מטען הבוחן.
2. האם קיים קו שדה שמטען הבוחן נע לאורכו? אם לא, נמק מדוע לא. אם כן, איזה קו שדה זה והאם הוא קיים בשדה בקרבת מטענים שוני סימן, שווי סימן, או בשניהם? נמק.
3. האם קיימת נקודה באזור המטענים שווי הסימן בה השדה החשמלי מתאפס? בדוק ונמק.
4. האם קיימת נקודה באזור המטענים שוני הסימן בה השדה החשמלי מתאפס? בדוק ונמק.

 

לנוחותכם גם  ...לנוחותכם גם כקובץ

יישומונים נוספים