יישומונים

יישומון הוא תרגום של המילה applet .
יישומון בפיזיקה הוא physlet והוא קצר וממוקד.
אחד מדפי הפעילות שלפניכם מקושר ליישומונים שפותחו ע"י Wolfgang Christian  ו: Mario Belloni ונמצאים באתר של Davidson College.

שני האחרים מקושרים ל: Sir Wilfred Grenfell College  ול:  MyPhysicsLab.com.

דפי הפעילויות המקוריים תורגמו לעברית, עובדו והורחבו ע"י הניה ווילף.

לכל דפי הפעילויות מבנה אחיד. לחיצה על הכותרת תביא את התלמיד ליישומון. מתחת לכותרת ולתמונה של היישומון מופיע התאור שלו ומיקרא למלים האנגליות המופיעות על כפתורי ההפעלה השונים. התלמיד מתבקש בצורה מפורשת או מרומזת לבצע פעולות שונות המאפשרות לו לענות על מספר קטן מאוד של שאלות פשוטות. לאחר סעיף השאלות מופיע דיון. בראשית הדיון מופיע היגד או חוק ושאלות ממוקדות יותר הבאות לגרום לתלמיד להתמודד לעומק עם מושג מסוים.

ניתן לבצע את הפעילויות ולערוך את הדיון תוך כדי ההוראה השוטפת בכיתה. כן ניתן לתת לתלמידים לבצע את הפעילויות כשיעורי בית ולערוך את הדיון בכיתה. מומלץ שהתלמיד יעבוד מול המחשב כשדף הפעילות בידו. למותר לציין שהתלמיד חייב לקבל את דף הפעילות בצורתו הממוחשבת על מנת שיוכל להגיע ממנו ליישומון המתאים.

יש לפתוח את הייסומנים  ב - Internet Explorer


דפי הפעילות עם היישומונים מופיעים גם ב , האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית. 

הדמיה: שדה חשמלי
סופרפוזיציה של שני שדות
מטען בוחן
שדה חשמלי של שני מטענים
קביעת סימן המטען
שדה חשמלי וחוק קולון
כוחות בין מטענים חשמליים
הסימן והגודל היחסי של מטען
תנועת חלקיק טעון בשדה אחיד
מטענים ושדות
משחק הוקי בשדה חשמלי