תנועת מטען בשדה הנוצר על ידי שני מטענים שווי גודל

פעילות ממוחשבת לחקירת התנועה של גוף טעון הנע על האנך האמצעי לקטע המחבר בין שני מטענים שווי גודל ושווי סימן. מתקבלת תנועה מחזורית, שהיא הרמונית רק בקירוב של תנודות קטנות. גרף הכוח מעניין, מפני שהכוח מתאפס הן באינסוף והן בנקודת האמצע בין שתי הנקודות.

הפעילות פותחה באורט עפולה על ידי הדר רוזנשטיין , וכוללת דף עבודה וקובץ אקסל.

  דף עבודה
  קובץ אקסל

דפי עבודה נוספים