דף עבודה המלווה בהדמיה

מטרות התרגיל:

1.      התלמיד ידע להגדיר את המשתנים שמשפיעים על האינטראקציה בין גופים טעונים.

2.      התלמיד ידע לחזות את האינטראקציה בין גופים טעונים.

3.      התלמיד ידע לתאר את הכוח הפועל על גוף טעון ואת הכיוון של השדה החשמלי הפועל על גוף טעון.

4.      התלמיד ישתמש בדיאגראמות הכוח ובחיבור ווקטורים על מנת להסביר את האינטראקציות.

 

  דף עבודה סביב הדמיה

דפי עבודה נוספים