פעילויות ודפי עבודה

 

שאלות הבנה עם פתרון

מאת פרופ' א. רדיש

דף עבודה המלווה בהדמיה

דף עבודה כולל את הנושאים:מטען חשמלי, שדה חשמלי ופוטנציאל חשמלי

תנועת מטען בשדה הנוצר על ידי שני מטענים שווי גודל

הפעילות פותחה באורט עפולה ע"י: הדר רוזנשטיין

טעינה על-ידי הפרדת מטענים

דף עבודה המלווה בניתוח סרטון. שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

שדה חשמלי בסביבת קליפה כדורית מוליכה טעונה

דף עבודה המלווה בהדמיה. שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

אלקטרוסטטיקה - תרגילים

אוסף תרגילים מקורס פיזיקה 2 באוניברסיטת בן גוריון. בחלוקה של תרגילים מומלצים לפתרון בכיתה ותרגילים לשיעורי בי. לכל התרגילים יש פתרון.
פעילויות מקוונות בנושא אלקטרוסטטיקה

פעילויות מקוונות בנושא אלקטרוסטטיקה

רצף הפעילויות הבא מתאים כהכנה לביקור כיתתי במוזיאון המדע, במפגש המדע "חשמל בתערוכה" המיועד לתלמידי חטי"ב. במפגש תשתתפו בהדגמה מדעית המדגימה תופעות שונות בעזרת מכשיר ואן דה גרף. רצף הפעילויות שבהמשך עשוי להוות רקע מועיל שיעמיק את הבנתכם.

דגם הוראה - שדה האלקטרוסטטי