אוסף שאלות

 
מורים ממליצים למורים.
שימו לב!
זהו שירות שאנו מציעים לכם, ולכן איננו עורכים את החומרים ואנו מביאים אותם כלשונם, כפי שהועברו  לפירסום.
 
 

דף עבודה – השדה האלקטרוסטטי

דף סיכום, כולל פתרונות. מאת אירינה ויסמן

שאלות באלקטרוסטטיקה

מאת בוריס אפשטיין

לקט תרגילי חזרה באלקטרוסטטיקה

מאת ולדימיר בודיק
בכל תת-נושא באים התרגילים בזוגות, כאשר הניקוד בכל תרגיל הוא 33 נקודות. ניתן לחבר בעזרתם מבחנים לשני טורים ברמה דומה. חשוב! בחלק מהתרגילים אין קשר בין הסעיפים.

אוסף שאלות בחשמל – אלקטרוסטטיקה

שאלת סיכום