תוכנית הלימודים
 

הנושאים

שעות מומלצות

תופעות חשמליות

4

חוק קולון

4

השדה האלקטרוסטטי, המושג "שדה" בפיזיקה

6

חוק גאוס; הקשר בין חוק גאוס לחוק קולון

1

 

15

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 117 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

תוכנית הלימודים המפורטת

הערות דידקטיות