פיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד

כריכת הספר "פיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד"

שאלון 036381  מכניקה וחשמל (תכנית ה- 70%)

הספר מיועד לתלמידי פיזיקה אינטרניים המתכוננים לבחינת הבגרות בפיזיקה. תוכן הספר מעודכן לתכנית הלימודים של משרד החינוך לקיץ 2017 בהתאם לחוזרי המפמ"ר ותכנית הרפורמה ללמידה משמעותית.

 

הספר כולל:

  • עיקרי חומר הלימוד לפי הפרקים השונים, כולל דוגמאות והסברים
  • כל הפרקים החדשים שבתכנית הלימודים: תנועה הרמונית, קיבול וקבלים, וכן את כל ההשלמות הנדרשות לפרקים הקיימים: אנרגיה בשדה כבידה, ניתוק ממעגל אנכי, חוקי קירכהוף, שנאי אידאלי וכו'.
  • 22 בחינות מתכונת במכניקה וחשמל מעודכנות לקיץ 2017 עם פתרונות מלאים והסברים מפורטים.
  • שאלות הכוללות היבטים של אוריינות מדעית, לפי עקרונות טיפוח האוריינות של משרד החינוך.

ספרים נוספים