מכניקה ניוטונית, כרך ב', תשע"ב
מאת רוזן עדי
מכניקה ניוטונית, כרך ב', תשע"ב

 רוזן עדי

כרך זה הוא החלק השני של הספר מכניקה ניוטונית כרך א'.

הספרים מכניקה ניוטונית כרכים א' וב' מציגים את תורת המכניקה המכילה את חוקי התנועה שנוסחו ע"י ניוטון בעקבות המהפכה המדעית שהתחוללה במאה השבע עשרה. כרך ב' כולל את הנושאים: התנע ושימורו, אנרגיה מכנית ושימורה, מערכות מורכבות (לא בתוכנית הלימודים), תנועה הרמונית פשוטה, כבידה, מעבר למכניקה הניוטונית-כבידה ועיקרון השקילות.

ספר זה הוא מהדורה חדשה לספר "מכניקה ניוטונית, כרך ב', רוזן עדי"

הקובץ מפורסם גם ב- , אתר לתלמידי פיזיקה.
כל הזכויות שמורות למכון ויצמן למדע. מותר לעשות שימוש בחומר זה אך ורק השנה לצורכי הוראה, בכיתות שניגשות השנה לבחינת הבגרות בפיסיקה.

 

ספר דיגיטלי רמה בסיסית ללא עלות

 

ספרים נוספים