מכניקה ניוטונית, כרך א'
מאת רוזן עדי
מכניקה ניוטונית, כרך א' (הגדל)

המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות

אוכלוסיית יעד: לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ - מכון ויצמן למדע - רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י"א - י"ב

תיאור הספר:

הספר "מכניקה ניוטונית" כרך א' מציג את חוקי התנועה שנוסחו ע"י ניוטון, כשיאה של המהפכה המדעית שהתחוללה במאה השבע עשרה.

הספר כולל את הפרקים:
א. קינמטיקה-תנועה על קו ישר
ב. קינמטיקה- תנועה במישור
ג. כוחות ומצבי התמדה
ד. החוק השני של ניוטון
ה. תנועה במישור (זריקה אופקית ומשופעת, ותנועה מעגלית).

הספר הודפס בכל הצבעים, ובו כמה איפיונים יחודיים:
- מוצגת סקירה היסטורית קצרה (כ-2-3 עמודים) של התפיסות שקדמו למכניקה של ניוטון: התפיסה של אריסטו ותפיסת האימפטוס שפותחה בימי הביניים. מחקרים הראו שמודעות לתפיסות אלה עשויות לשפר את הבנת המכניקה הניוטונית.
- וקטורים מסוגים שונים (כוח, מהירות, תאוצה ...) מוצגים בתרשימים בצבעים שונים, כדי למנוע בלבול ביניהם.
- מוצגות במפורש כ- 5-6 תפיסות מוטעות רווחות במיוחד, ואשר מוכרות כמפריעות להבנת המכניקה הניוטונית. התפיסות המוטעות מוצגות לצד צלמית שעליה רשום "זהירות מוקשים". הן נועדו לעזור ללומד לא ליפול בפחים מוכרים.
- קבצי התרגילים בכל פרק מויינו לתרגילים המלווים את ההוראה השוטפת, לתרגילי סיכום (תרגילים "בגרותיים" שנועדו לתרגל חומר אינטגרטיבי של הפרק ולאפשר תרגול לפני בחינה מסכמת של הפרק), ולתרגילי העמקה.

את הספר מכניקה ניוטונית כרך א משלים כרך ב.

מפיץ:
"תרבות לעם" - הוצעה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 - 03 פקס: 5622707 - 03

ספר דיגיטלי: רמה בסיסית ללא עלות

 

  קובץ תיקונים למהדורת אוקטובר 2009 (עידכון אחרון: 03/10/2010)
  קובץ תיקונים למהדורת פברואר 2009 (עידכון אחרון: 08/02/2009)
  קובץ תיקונים למהדורת 2008 (עידכון אחרון: 08/02/2009)
  קובץ תיקונים למהדורת 2006 (עידכון אחרון: 08/02/2009)
  מהדורה קודמת

ספרים נוספים