חוקי קפלר

ניתן להמחיש חוקי קפלר באמצעות הסרטונים הקצרים הבאים הלקוחים מן האתר  "NASA -Imagine the Universe". בכל סרטון מובאת הדמיה שבאמצעותה מומחש אחד מחוקי קפלר. הסרטונים מלווים בקריינות באנגלית (בכיתה ניתן להשמיע את הקריינות כפי שהיא, או להציג את הסרטון ללא קול).
דרושות מספר דקות להורדת הסרטונים, אך ניתן לעשות זאת באופן חד פעמי ולשמור את הקבצים במחשב.

החוק הראשון של קפלר (תנועת לווין במסלול אליפטי והמקרה האפשרי של מסלול מעגלי)

החוק השני של קפלר (א) (ניסוח חוק השטחים והמחשתו עבור לווין הנע סביב כדור הארץ)

החוק השני של קפלר (ב) (המהירות המשתנה; אי התלות במסת הלווין)

החוק השלישי של קפלר

הצעות נוספות