קישורים
הקישורים המובאים כאן מתאימים, לדעתנו, לשילוב בהוראה.
כל קישור מלווה בהערות דידקטיות (ללא עריכה מדעית).
במידה ונתקלתם בבעיה כלשהי באחד הקישורים - אנא כתבו לנו.
 
 
שדה הכבידה

שדה הכבידה

הדמיה המתארת את מפת קווי השדה הנוצר על ידי כדור הארץ. סמוך לפני הארץ השדה אחיד (בקירוב) בכיוונו ובעוצמתו . ניתן לבחור בתיאור קווי השדה במרחק רב מן הארץ ואז השדה רדיאלי.
מהירות המילוט

מהירות המילוט

הדמיה המתארת גוף בעל מסה m הנזרק מגוף בעל מסה M. ניתן לראות את מסלולו של הגוף הנזרק ומוצג גם גרף האנרגיה כתלות בזמן. אפשר לבחור הצגת צעד-צעד. יש שלוש אפשרויות: מהירות זריקה קטנה, שווה או גדולה ממהירות המילוט. השוואה בין המצבים מלמדת על משמעות המושג מהירות מילוט.
בניית דגמים

בניית דגמים

בניית מד תאוצה ומשגר לווינים באמצעים פשוטים
הדמיה: תנועת לווינים המשוגרים מכוכב

הדמיה: תנועת לווינים המשוגרים מכוכב

הדמיה יפה של שיגור לווינים המראה את תלות המסלול במהירות השיגור
יישומון: שתי פלנטות

יישומון: שתי פלנטות

מתוארות שתי פלנטות הנעות סביב אותו כוכב, כך שזמן המחזור של האחת כפול משל השניה.
יישומון: החוק השני של קפלר

יישומון: החוק השני של קפלר

מתוארת תנועתן של הפלנטות הפנימיות במערכת השמש. ניתן למדוד את רדיוס הסיבוב ואת זמן המחזור של כל פלנטה ולהתרשם מן החוק השלישי של קפלר
גרביטציה

גרביטציה

הסברים ( באנגלית) עם הפניה לאנימציות המאפשרות למשל הצבת לווינים במרחקים שונים מהכוכב ועוד.
שאלון בנושא חייו ופועלו של ניוטון

שאלון בנושא חייו ופועלו של ניוטון

עשר שאלות (באנגלית) של נכון או לא נכון.
"שוקלים כוכבים" - פעילות

"שוקלים כוכבים" - פעילות

עשר שאלות (באנגלית) של נכון או לא נכון
מערכת השמש

מערכת השמש

הדמיה של מערכת השמש ורעיונות לשימוש (באנגלית). להפעלה יש ללחוץ על "start". ניתן לבחור מסה, נקודת התחלה ומהירות תחילית של השמש ושל כל אחת מחמש פלנטות.