פעילויות אינטרנט

פעילות בנושא חוקי קפלר המבוססת על הדמיה

הדמיה זו היא חלק מפרויקט CLEA - מעבדה ממוחשבת באסטרונומיה.
ההדמיה היא שילוב של צילומי הכוכב צדק וארבעת ירחיו, עם תוכנה המציגה אותם על המסך במקום המתאים לזמני צילום (צפייה) שאנו קובעים. ניתן לחקור את תנועתם של ארבעת ירחיו הגדולים של צדק.

פעילות בנושא תנועת לווייניים סביב כדור הארץ

הדמיה אינטראקטיבית של חוקי קפלר ותנועת לווייניים סביב כדור הארץ. מדמה את השפעת תנאי השיגור על מסלול הלוויין.

מסלול, מהירות ותאוצה

הדמיה זו עוזרת להבנת ההבדלים בין תנועה מעגלית לתנועה במסלול אליפטי. כדאי להתחיל בדיון על הבדלים אלה ורק לאחר מכן להציג את ההדמיה.

שדה כבידה

הרחבה של הנושא לצורך הבנתו. כדאי להשתמש בדיון כיתתי.

פעילות בכבידה ואופטיקה

מאת עדי רוזן
סביב תמונה שצולמה מחללית DSCVR