אוסף שאלות

פעילות סיכום בכבידה

אוסף שאלות בכבידה

שאלות הבנה

שאלות רב בחירתיות העוסקות בכבידה. התשובות לכל שאלה מבוססות על טעויות נפוצות של תלמידים. השאלות מתאימות לשעורי הבית או כבסיס לדיון בכיתה

מורים מציעים

החומרים מובאים כלשונם, כפי שהועברו לפירסום, ללא עריכה.
כוח כבידה

כוח כבידה

פתרונות מספר בחינות - כבידה

פעילות בכבידה ואופטיקה

מאת עדי רוזן
סביב תמונה שצולמה מחללית DSCVR