תנועה הרמונית בשני צירים

מאת: בועז רון-זוהר, אולפנת צביה מעלות

קובץ אקסל לתאור מתמטי של תנועה הרמונית.

  תנועה הרמונית בשני צירים

הצעות נוספות