המטוטלת
מאת קרקובר זאב (1996), תהודה 17 (1)

מדידות חדשות באמצעות מד כוח ממוחשב מאפשרות לחזור ולעסוק במטוטלת תוך דיון מעמיק.

במאמר יסקרו היבטים שונים של המטוטלת: גילויי גלילאו ושיקוליו, שיקולים עיוניים, הצעות לפעילויות שונות במטוטלת, ברובן ממוחשבות, ומדידות באמצעות מד כוח וגלאי מרחק. העוצמה שהציוד החדיש מעמיד לרשותנו מאפשרת לנו לחשוף את מה שקודם לכן היה תיאוריה בלבד. שימוש במדידות אלה עשׂוּי לסייע במאמץ למנוע שגיאות רוֺוחות בקינמטיקה ובדינמיקה של תנועה מעגלית.

יוצגו ניסוּיים במטוטלת מתמטית ובמטוטלת פיסיקלית, כולל כאלה שנלקחו מתוך פרוייקטים של תלמידים שנעשו לפני כשנתיים בבית הספר התיכון למדעים ולאומנויות בירושלים.

למאמר המלא