אוסף שאלות

שאלות עם פתרון מודרך מהמהדורה החדשה של הספר "מכניקה ניוטונית" -כרך א', מאת עדי רוזן

נמצאות באל"פ, האתר לתלמידי פיזיקה. ניתן להפנות תלמידים.

תנועה הרמונית - אוסף שאלות

מורים מציעים

החומרים מובאים כלשונם, כפי שהועברו לפירסום, ללא עריכה.