האסטרטגיה: הוראת עמיתים

פותחה על ידי: אריק מזור, אוניברסיטת הרווארד.

תרגום חופשי של המאמר: הוראת עמיתים

מטרות האסטרטגיה:

 • ניצול האינטראקציה בין התלמידים במשך השיעור
 • מיקוד תשומת לב התלמידים למושגים העיקריים.

באסטרטגית "הוראת עמיתים" ההוראה מתבססת על קריאה מקדימה של החומר, מתייחסת לקשיים פוטנציאליים, מעמיקה את ההבנה ובונה את הביטחון העצמי של התלמיד.

שלבי האסטרטגיה

 1. התלמידים מקבלים חומר לקריאה בבית.
 2. המורה מגדיר לעצמו מהן הנקודות הבסיסיות בהן הוא רוצה לעסוק בשיעור (המורה אינו מציג בשיעור הגדרות, משוואות ודוגמאות הרשומות בספר).
 3. בתחילת השיעור התלמידים עונים על בוחן קצר הבודק אם התלמידים קראו את החומר.
 4. המורה מסביר בקצרה את המושג או את העיקרון בו הוא רוצה לדון.
 5. המורה מקרין מעל גבי שקף שאלת מושג.
 6. התלמידים מצביעים על תשובתם באמצעות קלפי המספרים שבידיהם.
 7. התלמידים דנים ביניהם ומנסים לשכנע אחד את השני בנכונות תשובתם.
 8. התלמידים מצביעים שוב על תשובתם.
 9. אם התשובות משביעות רצון (כ –90% מהתלמידים עונים נכון), המורה עובר לשאלת המושג הבאה (בדרגת קושי גבוהה יותר).  אם אינן משביעות רצון, הוא מרחיב את ההסבר ורק אז עובר לשאלת מושג הבאה.
  שאלונים לבדיקת הקריאה בבית (בנושאים: עבודה, אנרגיה פוטנציאלית, כוחות משמרים ועוד)
  שאלות מושג בנושא עבודה
  שאלות מושג בנושא אנרגיה
  קלפי אותיות לצורך הצבעה בכיתה - דוגמת קלפים לאותיות א - ד. יש להתאים את האותיות למספר המסיחים בשאלות שנבחרו.

שיטות נוספות