רעיונות להוראה
האסטרטגיה: דפי פעילות בפיזיקה

האסטרטגיה: דפי פעילות בפיזיקה

האסטרטגיה: הוראת עמיתים

האסטרטגיה: הוראת עמיתים

חוק שימור האנרגיה

האתר כולל הסברים, דוגמאות ושגיאות נפוצות מתוך אתר ephysics של יעקב
לוגו של אתר COMPADRE

משפט עבודה אנרגיה

שיעור עם דגש על הבנה.