יישומונים

 

יישומון הוא תרגום של המילה applet. יישומון בפיזיקה הוא physlet .
כאן תמצאו יישומונים שתרגמו לעברית ומלווים בהנחיות לעבודה.

ניתן לבצע את הפעילויות ולערוך את הדיון תוך כדי ההוראה השוטפת בכיתה. כן ניתן לתת לתלמידים לבצע את הפעילויות כשיעורי בית ולערוך את הדיון בכיתה. מומלץ שהתלמיד יעבוד מול המחשב כשדף הפעילות בידו. למותר לציין שהתלמיד חייב לקבל את דף הפעילות בצורתו הממוחשבת על מנת שיוכל להגיע ממנו ליישומון המתאים.

חלק מדפי הפעילות עם היישומונים מופיעים גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

 

מטוטלת ניוטון

המחשה של שימור אנרגיה ושימור תנע

פארק האנרגיה

הבנת מושגים הקשורים באנרגיה של תנועה: אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית, נקודת ייחוס של אנרגיה פוטנציאלית, חיכוך והשפעתו על האנרגיות בתנועה, גלגולי אנרגיה, וכו'.

עבודה ואנרגיה

כוחות זהים דוחפים שני גופים בעלי מסות שונות. מה קובע את השינוי באנרגיה הקינטית של הגוף?
דף עבודה המלווה בהדמיה.