דפי פעילויות: עבודה ושינוי באנרגיה הקינטית
דפי פעילויות: עבודה ושינוי באנרגיה הקינטית  (הגדל)

מתוך: דפי פעילויות בפיזיקה  - Tutorials in Introductory Physics

מאת: Lillian C. McDermott, Peter S. Shaffer And the Physics Education Group, Department of Physics, University of Washington

 

  להורדת דפי הפעילויות

דפי עבודה נוספים