פעילויות ודפי עבודה
דפי פעילויות: עבודה ושינוי באנרגיה הקינטית

דפי פעילויות: עבודה ושינוי באנרגיה הקינטית

תנועה ואנרגיה מכנית

אוסף של דפי עבודה (באנגלית) בנושא תנועה ואנרגיה.