אוסף שאלות

 

שאלות עם פתרון מודרך מהמהדורה החדשה של הספר "מכניקה ניוטונית" - כרך א', מאת עדי רוזן

נמצאות באל"פ, האתר לתלמידי פיזיקה. ניתן להפנות תלמידים.

אוסף שאלות - אנרגיה מכנית ושימורה - 1

אוסף שאלות - אנרגיה מכנית ושימורה - 2

כדורים תלויים מתנגשים 1

ניתוח אירוע בדגש איכותי. שאלה קצת אחרת.

כדורים תלויים מתנגשים 2

ניתוח אירוע בדגש איכותי. שאלה קצת אחרת.

מורים מציעים

החומרים מובאים כלשונם, כפי שהועברו לפירסום, ללא עריכה.
אנרגיה מכנית

אנרגיה מכנית

שאלות הבודקות הבנת הנושא "שימור אנרגיה מכנית" (באנגלית).