4.6 הספק ונצילות (2 שעות)

א. בנוסף ליחידה התקנית "וט" כדאי להסביר את היחידה "כוח-סוס".

ב. במסגרת זו כדאי לקשור יחידות אלו למושגי ההספק והאנרגיה המוכרים לתלמידים ממכשירים חשמליים המשמשים בחיי היומיום ושיילמדו במסגרת הוראת הנושא "אלקטרומגנטיות". בהקשר זה מומלץ להסביר מדוע היחידה "קילווט-שעה" היא יחידת אנרגיה.

 

 

 

 

 

 

 _________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 71 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
  

 

 

הערות נוספות