4.4 תנועה במעגל אנכי (4 שעות)

א.  נושא זה ישמש דוגמה עשירה ליישום עקרון שימור האנרגיה המכנית וחוקי הדינמיקה.

דוגמה לתרגיל:
מדוע מהירות גוף הנע במעגל אנכי קטֵנה בעלייה וגדֵלה בירידה? הסבירו באמצעות -

  1. שיקולים אנרגטיים.
  2. שיקולים דינמיים.

ב.  יש להסתכל על התנועה גם מבחינת מחזוריותה.

ג.   לגבי הינתקות מהמעגל:

  1.  רצוי להדגים הינתקות ממעגל בעזרת הדמיית מחשב, סרטונים או מסילה.
  2. חשוב לעמוד על כך שהגוף עלול לא להגיע לנקודה הגבוהה ביותר של המסלול המעגלי, אף אם הדבר מתאפשר מבחינה אנרגטית. גם אם תהליך מסוים מקיים את עקרון שימור האנרגיה, אין זה הכרחי שהוא אכן יתרחש.
  3. במצבים שבהם הגוף נע במסילה אנכית או קשור בחוט (ולא במצבים שבהם הוא קשור במוט), חשוב להדגיש כי הינתקות מאופיינת בכך שהכוח הנורמלי (או המתיחות) מתאפס ברגע ההינתקות.

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 70 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
  

 

 

הערות נוספות