4.3 שימור אנרגיה מכנית (3 שעות)

א. במונח "אנרגיה מכנית" מתכוונים לסכום האנרגיה הקינטית וכל סוגי האנרגיות הפוטנציאליות (כולל אנרגיה פוטנציאלית חשמלית שתוצג בנושא "אלקטרומגנטיות").

ב. יש להדגיש כי כלל שימור האנרגיה המכנית אינו חוק טבע חדש, אלא נובע מחוקי ניוטון.

ג.   בהקשר זה יש להדגיש את ההבדל שבין שימור אנרגיה (המתקיים תמיד) לבין שימור אנרגיה מכנית (המתקיים רק כאשר לא פועלים כוחות לא משמרים).

ד.  הדגמות וניסויים ראו להלן בסעיף 4.5.

 

 

 

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 70 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
  

 

 

הערות נוספות