4.2 אנרגיה פוטנציאלית (4 שעות)

א. יש לקשור בין "אנרגיה פוטנציאלית" ל"כוחות משמרים".

ב. יש להדגיש כי אנרגיה פוטנציאלית מוגדרת עד כדי קבוע, וכי רק הפרשים באנרגיה הפוטנציאלית מוגדרים חד-ערכית. את רמת האפס של האנרגיה הפוטנציאלית בוחרים בדרך כלל כך שהביטוי המתמטי שלה יהיה הפשוט ביותר.

ג.   יש לשים לב לכך שתלמידים נוטים לזהות את המושג הכללי "אנרגיה פוטנציאלית" עם הביטוי mgh המתאים למקרה פרטי.

 

 

 

 

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 69 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
  

 

 


הערות נוספות