תוכנית הלימודים

שעות מומלצות

הנושאים

 5

אנרגיה קינטית, עבודה והקשר ביניהם

4

‎אנרגיה פוטנציאלית‎

3

‎שימור אנרגיה מכנית‎

4

תנועה במעגל אנכי

4

‎היבטים אנרגטיים בהתנגשות‎

2

‎הספק ונצילות‎

22

 

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 65 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
  

תוכנית הלימודים המפורטת

הערות דידקטיות