שאלות בנושא תנע ושימורו
מאת אורן שריקי.

השאלות מופיעות גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שניתן להפנות תלמידים אליהן כשעורי בית או כחזרה לקראת מבחן.

  להורדת קובץ השאלות

שאלות נוספות