פרויקט 13 יוזמה - שיקולים פיזיקליים באנרגיה וסביבהלא נמצא מידע בנושא.