פעילויות פיזיקה במסגרת גפ"ן

קובץ מרכז לפעילויות פיזיקה במסגרת רפורמת גפ"ן לשימוש מורי הפיזיקה